Fundacja „Piętrus” na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością

  • Napisz
  • fundacja.pietrus@gmail.com
  • Zadzwoń
  • 576 631 464

Rodzice o nas

Mama Mateusza

,, Autyzm jest nieprzewidywalny, ale ciężka i konsekwentna praca zawsze przynosi efekty. Na początku swojej drogi walczyłam z autyzmem; dużo czasu mi zajęło zrozumienie, że ...

Tata Bartosza

,,(…) Mnie osobiście bardzo pomogło spotkanie z ludźmi, którzy na co dzień i nierzadko od lat mierzyli się z podobnym problemem, z którym ja walkę ...

Mama Józia

,,Krokiem milowym było dostanie się pod opiekę Fundacji Piętrus. Intensyfikacja terapii, motywacja do sformalizowania diagnozy, uzyskania orzeczenia, warsztaty dla rodziców, dużo rozmów z terapeutami i ...

Tata Ani

,, Pomoc terapeutów z Fundacji Piętrus okazała się nieoceniona zaraz po otrzymaniu diagnozy.”