Fundacja „Piętrus” na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością

  • Napisz
  • fundacja.pietrus@gmail.com
  • Zadzwoń
  • 576 631 464

Wsparcie dla dzieci

Głównym celem naszej działalności jest wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością (w szczególności z „zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, ang. autism spectrum disorder – ASD) poprzez edukację pozaszkolną, terapię, organizację imprez integracyjnych na rzecz dzieci z ASD i ich rodzin, a także wsparcie dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami poprzez organizację spotkań ze specjalistami czy grup wsparcia.
CZYTAJ WIĘCEJ
Image

Wsparcie dla rodziców

W ramach prowadzonej działalności wsparciem i opieką obejmujemy również rodziców naszych podopiecznych. Kierujemy do nich ofertę wsparcia indywidualnego, głównie psychologicznego, jak również grupowego w formie warsztatów. Projekty, które inicjujemy, opierają się na zindywidualizowanym i możliwie całościowym wsparciu dzieci z autyzmem i ich rodziców.
Czytaj więcej
Image