Fundacja „Piętrus” na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością

  • Napisz
  • fundacja.pietrus@gmail.com
  • Zadzwoń
  • 576 631 464

O Fundacji

Fundacja „Piętrus” powstała w 2016 roku w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie profesjonalnej terapii dla najmłodszych dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz wsparcia dla ich rodzin. Pierwsze projekty realizowane przez Fundację skierowane były do dzieci z grupy ryzyka wystąpienia całościowych zaburzeń rozwoju oraz dzieci do czwartego roku życia, które taką diagnozę już otrzymały.

Dzięki doświadczeniu kadry Fundacji w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, opóźnieniem psychoruchowym oraz trudnościami w rozwoju społeczno-komunikacyjnym, Fundacja jest profesjonalnym, wysoce wyspecjalizowanym ośrodkiem. Zajmujemy się kompleksową terapią  i wsparciem najmłodszych dzieci z opóźnieniem psychoruchowym, z grupy ryzyka ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) oraz z diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera.

Oprócz kompleksowej terapii dzieci, konsultacji i warsztatów dla rodziców, prowadzimy grupę wsparcia, wykonujemy badania psychologiczne oraz logopedyczne.